SILA Z HVIEZD
Galaktická Ambasáda


VITAJTE HVIEZDIČKY


ČO ZNAMENÁ BYŤ GALAKTICKOU BYTOSŤOU - INKARNOVANOU NA PLANĚTE ZEM (nie je jediná správna verzia - Inšpirované mojim Vyšším Ja):

1. BYŤ VEDOMÝ

2. BYŤ ZODPOVEDNÝ

3. KONAŤ V SÚLADE S NAJVYŠŠÍM ZÁMEROM

4. BYŤ V SRDCI

5. SLÚŽIŤ PRE DOBRO CELKU

6. BYŤ V SÚLADE SO VŠETKÝM ČO JE ~ S KOZMICKÝM STVORENÍM

7. REŠPEKTOVAŤ GALAKTICKÝ KÓDEX, DUCHOVNÉ ZÁKONY A UNIVERZÁLNE PRINCÍPY

8. TVORIŤ

9. DBAŤ NA ROVNOVÁHU

10. ŠÍRIŤ SVETLO

11. MILOVAŤ STVORITEĽA

12. PODPOROVAŤ VEDOMIE

13. PODPOROVAŤ RAST

14. REŠPEKTOVAŤ SLOBODNÚ VÔĽU OSTATNÝCH

15. UROBIŤ VŽDY ČO NAJLEPŠIE VIEM SO SETOM SCHOPNOSTÍ KTORÉ MÁM

16. MILOVAŤ A VELEBIŤ SVOJU DUŠU

17. CTIŤ PRAVDU

18. POZNAŤ PODSTATU ENERGIE A REŠPEKTOVAŤ JEJ PRIRODZENÉ PRÚDENIE

19. UVEDOMOVAŤ SI NEKONEČNOSŤ VESMÍRU

20. MAŤ ČISTÝ ZÁMER

21. BYŤ NEVINNÝ

22. HARMONIZOVAŤ

FYZICKÉ TELO JE OBLEK, KTORÝ NOSÍ NAŠE VYŠŠIE JA ABY SA MOHLO PREJAVOVAŤ V KOLEKTÍVNEJ HRE NA ZEMI. NIE STE VAŠE FYZICKÉ TELO, STE MOCNÁ MULTIDIMENZIONÁLNA BYTOSŤ, KTORÁ ĎALEKO PRESAHUJE 3D FYZICKÚ REALITU.